Udsatterådet i Randers

Café Rusfri er vel repræsenteret i Randers kommunes udsatteråd. Vores bruger, Asger Brandstrup er nemlig næstformand. Udsatterådet i Randers er talerør for udsatte borgere i kommunen. Rådet består af 4 brugerrepræsentanter fra kommunens sociale tilbud og 5 organisations-repræsentanter fra henholdsvis psykiatri, hjemløse, misbrug, kontanthjælps-modtagere, førtidspension og de boligsociale områder.

Rådet har høringsret i forbindelse med politiske beslutninger, og giver derfor input til socialudvalget. Rådet kan rejse generelle spørgsmål om udsattes forhold.

Udsatterådet holder et årligt stormøde/generalforsamling. I år er mødet planlagt til den 21. oktober 2021.

I denne byrådsperiode sidder følgende medlemmer i udsatterådet:

Christian Borg
Formand

Kontanthjælp/Førtidspension, Livtagerne

Asger Brandstrup
Næstformand
Brugerrepræsentant, Cafe Rusfri

Henrik Juncher
Brugerrepræsentant, Perron 4

Yvonne Bjerregaard
Boligsocial, Jennumparken

Karsten Kozak Sørensen
Brugerrepræsentant, Slotsgården

Trine Juel
Psykiatri, SIND

Pernille Mølgaard
Brugerrepræsentant, Psykiatriens Hus

Jens Peter Møller
Psykiatri, Bedre Psykiatri

Hans Lyng
Forsorg/Hjemløse: KFUMs sociale arbejde

Kontakt udsatterådet:

Asger Brandstrup

Asger Brandstrup

Næstformand

Email: asger2204@gmail.com
Tlf.: 30581862

Christian Forchhammer Foldager

Christian Forchhammer Foldager

Sekretær